Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kerana banyaknya hartaku, saya dihisab dan diperiksa.

9 Ramadhan 1434H
Dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Aku masuk syurga lalu aku mendengar suara orang berjalan di hadapanku, aku bertanya: Siapa dia? Dia menjawab: Dia Bilal. Kemudian aku berjalan dan ternyata sebahagian besar penghuni suyrga adalah orang-orang fakir Muhajirin dan anak-anak kaum muslimin, aku tidak melihat golongan yang paling sedikit seperti orang-orang kaya dan wanita. 

Dikatakan padaku: Orang-orang kaya berada di pintu ini, mereka tengah dihisab dan diperiksa, para wanita dilalaikan oleh dua benda merah, emas dan sutera. Kemudian kami keluar dari salah satu pintu syurga ke lapan, saat berada di pintu, aku mendatangi salah satu tepi timbangan kemudian aku diletakkan di sana dan ummatku diletakkan disisi timbangan lain dan aku lebih berat. 

Kemudian Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu didatangkan lalu diletakkan di salah satu tepi timbangan dan seluruh ummatku didatangkan dan diletakkan di tepi timbangan lain dan Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu lebih berat. Setelah itu Umar didatangkan dan diletakkan di salah satu tepi timbangan dan seluruh ummatku didatangkan dan diletakkan di tepi timbangan lain dan Umar Radhiyallahu 'anhu lebih berat. 

Kemudian ummatku diperlihatkan, seorang demi seorang, mereka pun melintas kemudian aku memperlambat jalan, Abdur Rahman bin 'Auf lalu datang setelah putus asa kemudian dia berkata: Engkau lebih saya muliakan melebihi ayah dan ibuku wahai Rasulullah! Demi Zat yang mengutusmu dengan haq, saya tidak terlepas untuk menemui Tuan hingga saya mengira tidak akan melihat Tuan lagi kecuali setelah beruban. Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bertanya: "Kenapa?" Dia menjawab: Kerana banyaknya hartaku, saya dihisab dan diperiksa. 

(Musnad Ahmad, no. 21203)


Catat Ulasan for "Kerana banyaknya hartaku, saya dihisab dan diperiksa. "